Turvallinen liiketoiminta

 

Opastamisessa itsessään on kyse vastuullisesta toiminnasta. Opastamisen ala myös käsittää monet vaiheet, joista osa on viranomaisten säätelemää. Me Haarniolla ylläpidämme opastedirektiivien ja määräysten kokoelmaa, jotta onnistuisimme kerralla palvelemaan vastuullisesti oikein.

Haarnio Oy:n turvapolitiikat kattavat ympäristön, terveyden ja turvallisuus osa-alueita varsin laajasti (EHS, enviroment, health and safety). PK-yritykseksi olemme ottaneet asioissa varsin pitkälle viedyn linjan koska teemme opasteita, jotka käsittelevät näitä asioita. Eli sitä kautta olemme hyvin perillä parhaista käytänteistä.

Turvallisuuspolitiikkamme kattaa henkilöstön, fyysisen ympäristön ja toiminnan sekä tietoturvan. Politiikan motto on:

Haarnio Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan toimimaan oikein ja kunnioittamaan meitä koskevia asetuksia ja lakeja. Näin toimitaan, vaikka hetkellinen taloudellinen etu vaatisi toimimaan vastoin tätä periaatetta, eli poikkeuksia ei tehdä. Kuitenkaan emme ole täällä lain noudattamisen ykkösfirmana, vaan tekemässä opasteilla maailmasta parempaa paikkaa elää, ja niinpä teemme aina oikein, mutta usein lievimmän, riittävän tulkinnan mukaisesti.

GDPR:n mukainen henkilötietojen käsittely on Haarniolla sisäänrakennettu toimintaan ja koska toimitamme myös ohjelmistoja, niin meillä on IT2018 ehdot käytössä.

Haarnio Oy:n ydinarvoihin kuuluu vastuullinen liiketoiminta luonnon säästämiseksi tuleville sukupolville. Me myymme enemmän tarpeeseen kuin määrää, joka yleensä ratkaisee luonnon rasituksen

Ympäristöpolitiikkamme kattaa kierrätyksen ja uusiokäytön jopa tuotenimiketasolla, siksi suosimme aitoja materiaaleja komposiittien sijaan. Toimimme pohjavesialueella, joka asettaa meille tiukat rajat päästöjen suhteen.

Järjestämme teemapäiviä ja johdon turvallisuuskatselmuksia sekä seuraamme läheltä piti tilanteita.

Yhteistyönne Haarnion kanssa on turvallista, sen lupaamme parhaan kykymme mukaan.

0