DESCRIPTION OF COOKIES AND PERSONAL DATA COLLECTION ON THE HAARNIO WEBSITES
Haarnio Ltd. observes the automatic collection of minimum information on its websites. We use tracking information to develop site access paths.
Voluntarily, you may complete your information on forms on our websites that generate personal data under the GDPR that we process responsibly under our privacy policy in the EU Economic Area.

SELOSTE EVÄSTEISTÄ JA HENKILÖTIETOJEN KERUUSTA HAARNION KOTISIVUILLA
Haarnio Oy noudattaa kotisivuissaan automaattista minimitiedon keräämistä. Käytämme seurantatietoa sivustojen käyttöpolkujen kehittämiseen.
Käyttäjä voi vapaaehtoisesti täyttää omia tietojaan sivustojemme lomakkeissa, josta syntyy GDPR:n alaista henkilötietoa, jota käsittelemme vastuullisesti tietosuojapolitiikkamme mukaisesti EU:n talousalueella.

0