TURVAKILVET

Turvataulut kertovat miten tulee toimia ettei vaaratilanteita ja sitä kautta onnettomuuksia sattuisi, ohjaavat ensiapukaluston ja ulospääsyjen luo ja vielä antavat toimintaohjeita vahinkotapauksissa. Turvamerkinnät ovat siis usein ne kannattavimmat merkinnät. Turvallisuustauluja käytetään henkilösuojauksen lisäksi myös omaisuuden suojaukseen esimerkiksi kertomalla hälytyksestä ja kieltämällä alueella kulkeminen.

Työturvallisuustaulut

Työturvallisuustauluja porteilla ovat toiminta-ohjetaulu, hälytystaulu, työmaa-alue-taulut sekä suojavarustetaulut. Työmaalla tarvitaan opasteita osoittamaan alkusammutuskaluston paikat ja erilaisten henkilösuojainten käyttövaatimusta. Työtapaturmien määrästä kerrotaan usein TR-mittaustaululla. Hyvä tapa on laajentaa opasteen sisältöä lukijan älypuhelimeen SafeTagin avulla.

Pääsy kielletty

Yksi suosituimmista kilvistä työmaalla on kyltti, joka ilmoittaa ettei alueelle saa tulla. Peruskokoja ovat 300×200, 600×300, 500×700 ja 700×1000 mm. Kilvet voidaan brändätä asiakkaan graafisen ohjeen mukaan.

Ohjekilvet työmaalle

Työmaan ohjekilvet on tarkoitettu työmaalle saapuvan luettavaksi, opiskeltavaksi ja noudatettavaksi jotta työskentely olisi sujuvaa ja turvallista. Ohjekilpien nimikkeet ovat Kulkulupataulu, hälytystaulu, toimintaohjetaulu ja turvallisuustaulu. HaarnioTagin avulla samat tiedot on luettavissa älypuhelimesta kuudella eri kielellä.

Varoituskilvet työmaalle

Varoituskilvet ilmoittavat vaarasta, joka on kyltin välittömässä läheisyydessä tai alueella tai takana tai alla. Vaara voi olla staattinen tai liikkuva ja vaaran kesto vaihtelee. Johdon tarkastuskierrokset on hyvä ajoittaa työmaan eri vaiheisiin ja erilaisia vaarasta ilmoittamistapoja on käytössä. Varoituskylteillä työmaan johto suojaa myös omaa vastuutaan. Varoituskilvet jaetaan Haarniolla värien mukaan. Tässä esittelemme valkopohjaiset kilvet kuten öljyntorjuntakalusto, kameravalvonta, tupakointi kielletty ja telinekortti sekä liikuteltavat A-kilvet, joita saa myös itse täytettävällä taskulla omatoimista printtaamista varten.

Paloturvakilvet työmaalle

Punapohjaiset hälytyskilvet ovat standartoituja kilpiä. Niiden koko on yleensä 198×198 mm jälkivalaisevana ja 200×200 mm punavalkoisina. Yleisimmät tuotenimikkeet ovat jauhesammutin, vesiposti, vaakanuoli, vinonuoli ja palopainike. Materiaalivaihtoehdot ovat alumiini, muovi ja tarra.

Keltaiset turvakilvet

Keltaiset varoituskilvet mustilla merkinnöillä ovat yleensä 200×300 mm kokoiset.  Alla tuotenimikkeitä:

Varo hengenvaara
Varo kaivantoa
Varo nosturia
Varo putoamisvaara
Varo riippuvaa taakkaa
Varo tulenarkaa
Varo liukastumisvaara
Varo jyrkät portaat
Varo räjähtävää
Varo omalla tekstillänne
Materiaalivaihtoehdot alumiini, muovi, tarra.

Siniset turvakilvet

Sinipohjaisten turvakilpien väri on kehoittavan sininen ja koko yleensä 300×400 mm. Tuotenimikkeitä:
Turvallinen puhelu
Suojaa pääsi (Kypärä, lasit, kuulosuojain)
Turvavarustus
Kulkulupa
Suojakypärä
Suojalasit
Kuulosuojain
Materiaalivaihtoehdot ovat alumiini, muovi ja tarra.

Vihreät turvakilvet

Ensiapu ja turvallisuus merkitään vihreällä. Tuotenimikkeet ja kokotiedot:
Paarit 200×300 mm
Ensiapu 200×300 mm
Kokoontumispaikka, alkaen 200×300 mm
Poistumistie 300×150 mm, jälkivalaisevana 298×150 mm
Ensiapukaappi 150×150 tai 200×300 mm
Silmänhuuhtelupullo 150×150 tai 200×300 mm

Materiaalivahtoehdot ovat alumiini, muovi tai tarra.

0