Kaupan käyttöehdot

Kirjautunut asiakas

Vain Haarnio Oy:n asiakasnumerollinen (ERP) yritysasiakas voi pyytää tilausjärjestelmän käyttäjäoikeuksia ja saada sinne kirjautumistunnukset. Kirjautunut asiakas on oikeutettu tilaamaan järjestelmän kautta ja saa käyttöönsä mm. asiakaskohtaiset sopimushinnat sekä tilaushistoriatiedot.

Yrityksenne pääkäyttäjä

Pääkäyttäjätunnukset saanut henkilö voi tehdä käyttäjiä (sub-user) oman domainin sisällä, joiden myöhemmästä ylläpidosta ja mahdollisesta poistosta on itse vastuussa. Pääkäyttäjiä yrityksellä voi olla vain yksi kerrallaan. Pääkäyttäjän mahdollinen vaihto tehdään pyynnöstä Haarnion asiakaspalvelussa.

Alla ohje käyttäjien lisäämiseksi

Asiakkaan pääkäyttäjän ohje organisaation käyttäjien lisäämiseksi

picture-1
  1. Avaa alasvetolaatikko ja valitse käyttäjät
  2. Lisää käyttäjä
  3. Täytä tiedot ja luo käyttäjälle salasana xx
  4. Kutsu organisaatiosi käyttäjät sähköpostilla kertomalla heille seuraavat tiedot
  5. Lähetä lisäämäsi käyttäjätiedot myös myynti@haarnio.fi niin kirjaamme käyttäjän myös toiminnanohjausjärjestelmään toiminnan sujuvoittamiseksi.

Jos käyttäjä poistuu organisaatiosta niin poista häneltä myös kauppaoikeudet. Pääkäyttäjätunnus voi vaihtaa henkilönimeä Haarnio Oy:lle esitetystä pyynnöstä. Ostohistoria säilyy pääkäyttäjätunnuksella.

Yrityksenne käyttäjät

Kirjautumistunnukset saaneet yritysasiakkaat voivat

a) tehdä tilauksia alustalla, jotka Haarnio Oy:n myyjä vahvistaa tilausvahvistuksella sähköpostitse

b) tehdä kyselyjä tuotekohtaisesti (avaa tuote / ota yhteyttä)

Katso käyttöohje https://www.haarnio.fi/kaupan-kayttoohjeet/

Tutustu erityisesti alla esitettyihin kohtiin Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet sekä Muita ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Tilausjärjestelmä ei luovuta saamiaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään Haarnio Oy:n järjestelmän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Tietojen säilytysalue on EU:n alueella.

Haarniolla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot tietokannasta, mikäli käyttäjä on a) tahallaan antanut verkkokaupalle virheellistä tietoa tai b) käyttäjä rikkoo lakia tai tilausjärjestelmän käyttöehtoja asioidessaan verkkokaupassa tai c) ei ole oikeutettu oikeuksiin esimerkiksi sähköpostiosoitteen osalta.

Käyttäjä voi hallita osaa tietokentistä, osa tulee Haarnion ERP-järjestelmästä suoraan. Mikäli käyttäjä ei pysty tekemään haluamaansa muutosta, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@haarnio.fi

Ylläpitäjän oikeudet ja vastuut

Tarjoamamme tilausjärjestelmä on asiakkaan käytettävissä toistaiseksi, pois lukien ennakoimattomat tekniset häiriötilanteet. Oikeus esimerkiksi ylläpidon tai huollon takia sulkea verkkokauppa väliaikaisesti joko osittain tai kokonaan pidätetään.

Ylläpitäjän vastuulla on vahvistaa asiakkaan tekemä tilaus kohtuullisessa ajassa.

Haarnio pidättää oikeuden poistaa tehty tilaus, mikäli käyttäjä on sitä tehdessään rikkonut tai kiertänyt lakia tai näitä käyttöehtoja, tai antanut virheellistä tai epäasiallista tietoa, tai mikäli B2B-kaupassa on esiintynyt tekninen ongelma tilausta tehdessä, mikä voidaan helposti osoittaa. Tällaisissa tapauksissa asiakkaaseen otetaan yhteyttä.

Tilausjärjestelmä huolehtii käyttäjien antamista tiedoista ja sitoutuu niiden asianmukaiseen säilyttämiseen ja käsittelyyn. Haarnio Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja.

Haarnio Oy vastaa tuotteesta ja sen toimittamisesta yksinomaisesti sen mukaan mitä myyjä on tilauksesta vahvistanut ja yritysten keskinäiset kauppaehdoissa (vuosisopimus, vuositarjous, Haarnion toimitusehdot) on sovittu.

Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

Tilaaja kerää tuotteita verkkokaupan ominaisuudella ostoskoriin. Ostoskori tulee lähettää ”viimeistele”-painikkeen jälkeen täytettynä toimitukseen liittyvillä tiedoilla. Asiakkaan on ennen tilausta varmistettava, että toimitusosoite ja matkapuhelinnumero ovat oikein, jotta tilaus voidaan toimittaa perille. Asiakas voi esittää toimitusaikatoiveen tilauksen loppuvaiheessa (tarkista) vapaaseen tekstikenttään.

Ellei ostaja saa myyjältä tilausvahvistusta 2 työpäivän sisällä ostajan tilauksesta on syytä epäillä nettitilauksen perilletulossa tapahtuneen virhe. On ostajan vastuulla ilmoittaa epäillystä virheestä.

Asiakas hyväksyy tilauksen tehdessään, että hänelle voidaan lähettää tilaukseen liittyviä viestejä matkapuhelimeen, sähköpostiin tai kirjeitse.

Käyttäjän tulee olla lukenut nämä ehdot ja käyttöohjeet ja toimia niiden mukaan. Mahdollisten päivitysten vuoksi käyttäjän tulee tehdä tämä säännöllisesti huomatakseen mahdolliset muutokset.

Käyttäjän pitää säilyttää kirjautumistietojaan (käyttäjätunnus ja salasana) salassa, eikä niitä saa antaa ulkopuolisten käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Niitä ei saa tallentaa selaimen muistiin, jos käyttää yhteisessä käytössä olevaa tietokonetta. Varastetuista tunnuksista on ilmoitettava Haarnion asiakaspalvelun sähköpostiin välittömästi. Salasanan voi käyttäjä itse vaihtaa kirjautuneena.

Muita ehtoja

Tilausjärjestelmän tuotevalikoimaa päivitetään jatkuvasti. Haarnio pidättää itsellään oikeuden päättää, mitkä tuotteet ja millä ajankohdalla tilausjärjestelmän kautta asetetaan tilattaviksi.

Palvelun käyttö edellyttää sekä Internet-yhteyttä että tarvittavia laitteita (esim. tietokone, älypuhelin). Palvelun käyttö on asiakkaalle ilmaista. Käyttäjä on vastuussa täysmääräisesti lain tai käyttöehtojen vastaisesta palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta kaikille osapuolille.

Asiakastilaukset löytyvät järjestelmän Tilaukset-osiosta sellaisina kuin tilaaja on ne valinnut. Haarnio Oy:n myyjän tarkentama ja vahvistama tilausvahvistus ei siirry verkkokauppaan eli mahdollinen prosessissa tehty muutos ei näy verkkokauppatilauksessa.

Haarniolla on oikeus hylätä tilaus syytä ilmoittamatta sekä olla myymättä tilattua tuotetta, jos tuotteessa on selkeä hinta- tai muu virhe tai jos tuotteen saatavuudessa tai ostomateriaalien tai välitystuotteiden toimittajassa tai hinnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.  Selkeä hintavirhe tarkoittaa niin huomattavaa virhettä tuotteen hinnassa, että asiakkaan oletetaan ymmärtävän, että kyseessä on hinnoitteluvirhe. Tällaisessa tapauksessa asia selvitetään ottamalla yhteyttä asiakkaaseen.

Tilausjärjestelmän kautta tehdyt tilaukset maksetaan laskulla asiakkaan ja toimittajan kauppasopimuksen tai tarjouksen tai yleisten toimitusehtojen pohjalta, yleensä tavaran toimittamisen jälkeen. Ennakkomaksu on vaihtoehto asiakkaille, joilta edellytetään ennakkomaksua. Haarnio Oy voi yksipuolisesti muuttaa maksuehtoa luottotietojen seurannan pohjalta, ellei asiasta ole muualla toisin kirjallisesti sovittu.

Mikäli tuote on loppunut, tai sitä ei pystytä kohtuullisin keinoin toimittamaan, asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Ensisijainen yhteydenottotapa on sähköposti, asiakas on velvollinen seuraamaan sähköpostiaan järjestelmään tekemänsä tilauksen teon jälkeen.

Haarnio ei ole vastuussa, jos tuotteen toimitus viivästyy jostain Haarniosta tai tilausjärjestelmästä riippumattomasta syystä, tai esimerkiksi ylivoimaisesta esteestä toimittaa tuote (force majeure).

Toimituskulut määräytyvät Haarnio Oy:n hinnaston mukaan. Pakkaus ja muut toimituskulut lisätään laskulle asiakkaan valitsemien tuoterivien jälkeen, ellei toimitusehto ole nouto.

Tilausjärjestelmän tuotteilla on yksi toimittava varasto (Rataskuja 4, 03100 NUMMELA), jonka mukaan toimituskulut ja toimitusajat määräytyvät.

Mikäli asiakas vastaanottaa virheellisen tai väärän tuotteen, tulee viipymättä ottaa yhteyttä tilaukseen merkittyyn myyjään, mieluiten sähköpostitse.

Tekijänoikeudet kaupan aineistoon kuuluvat Haarnio Oy:lle. Tilausjärjestelmän tekstit, kuvat ja muu materiaali ovat tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvia tiedostoja. Niiden käyttäminen ja julkaiseminen muun kuin Haarnion toimesta on kiellettyä, ellei asiasta ole kirjallisesti muuta sovittu. Tilausjärjestelmässä olevia ohje- ja muita dokumentteja saa tulostaa omaan käyttöön.

kauppa.haarnio.fi-tilausjärjestelmän käyttäjätunnuksen saaneelta edellytetään saadun salasanan muuttamista ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Mikäli käyttöehdoissa ja Suomen tai EU:n laissa on ristiriitoja, sovelletaan aina sitä menettelytapaa, mikä on käyttäjälle suotuisin. Yritysasiakkaillemme sovelletaan Suomen kauppalakia sellaiselta osin, mitä nämä ehdot eivät kata.

TERVETULOA KAUPAN KÄYTTÄJÄKSI

Haarnio Oy, myynti

  • Versio 2.1 29.5.2021

Huomautuksia

Kirjautuneeksi käyttäjäksi pääsemiseksi ota yhteys hankintapäällikköönne/pääkäyttäjäänne tai myynti@haarnio.fi

0