EROTTUVAT OPASTEET

Tutkimuksiemme mukaan opasteiden tulee erottautua ympäristöstään. Erottautumisella kilpaillaan huomiosta ja nostetaan imagoa.

Keinoja on monia: väri, valo, muoto, sisältö, tekstityyppi, ilmaisutapa, määrä, koko, laatu, kekseliäisyys ja teknologia.

Case study: Ajatellaan vaikka rakennustyömaata ja sen opastamista. Kuvitteellisen Rakennusliike X:n identiteetti on olla siisti suomalaisia perusarvoja kunnioittava yritys. Näin ehdotamme heille työmaiden yritysilmeeksi (työmaailme) suurehkoja valkosinisiä selkokielisiä logo- ja opastetauluja jokaiselle työmaalle, mahdollisesti lievästi liehuvan lipun muodolla. Näin he viestisivät omaa identiteettiään väreillä, tekstityypeillä ja muodolla, erottautuisivat sinivalkoisena, puhtaana, selkeänä työmaana ja luotettavana rakennusliikkeenä.

Toteutamme myös jo valmiiden brandikonseptien mukaiset ratkaisu esimerkiksi kauppakeskuksissa. Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä miettiä, mikä saa sinut erottumaan muista.

0