ASUNNOT MYYDYKSI

Mainostaulun perimmäinen tarkoitus on antaa tietoa, lisätä kysyntää ja lopulta edistää myyntiä. Haarnion slogan ”myyviä mainoksia” vuosien takaa tähtäsi ja tähtää edelleen tähän pisteeseen.

Hyvä mainostaulu sisältää huomion herättäjän, usein kuvan ja iskulauseen muodossa. Herättäjänä voidaan käyttää myös muotoa, valoa, värejä, tekstityyppejä. On myös tärkeää miettiä miten asia esitetään: onko käytössä kohtelias, kaunis vai haastava, väittävä tyyli, vai jotain muuta.

Sisältöä tulisi mainostaulussa miettiä tarkkaan. Montako objektia, mikä on lukuaika ja voidaanko yhdistää mainostaulu sähköiseen mediaan (CrossMedia, HaarnioTag, Led-videotaulut jne.).

Haarniolla on tietoa mainostaulun ja kysynnän yhteydestä, mutta haastamme sinut mittaamaan eri medioiden hyötysuhteen. Markkinoikaa joku kohteistanne aikataulutetusti ja mitatkaa yhteydenotot. Kampanjaan voisi sisältyä vaikka joitain seuraavanlaista: Mainostaulu vko1, internet-mainos ja sivusto vko 3, radiomainos vko 5, bussimainos vko 7, paikallinen HaarnioTag-kilpailu vko 9, näyttävä näyttötilaisuus vko 11 ja sitten mitataan yhteydenottojen piikkejä suhteessa panokseen. Paikallinen mainostaulu on usein voittanut tai ollut kärkisijoilla perustuen kaupunginosan sisäiseen muuttoliikkeeseen!

Määritetään tavoitteenne ja suunnitellaan asuntojen myyntiin tai tilojen vuokraamiseen tähtäävä mainostaulu tai kampanja. Ota yhteyttä!

Katso lisää

0