AINEISTOPALVELUT

Aineistopalveluissa piirrämme ja viimeistelemme aineistot eri medioihin sopivaan muotoon.

Sisällön tuottaminen

Sisällöntuotto eri medioihin on puhtaaksipiirtämistä tai viimeistelyä varsin eritasoisista lähtökohdista. Kunnollinen suunnitelma halutusta sisällöstä auttaa tätä tuotantopalveluvaihetta suuresti.

TAITTO JA DESIGN

PREPRESS

SISÄLLÖNTUOTTO

CROSS-MEDIA

FAQ: Usein kysytyt kysymykset

Mitä aineistopalveluja on tarjolla?

Aineistopalveluihin kuuluu puhtaaksipiirto, viimeistely, videointi ja sisällönhallinta/-tuotto.

Missä sisällönhallintaa tarvitaan?

Näyttöjen ohjaamiseen mainoskuvien ja -videoiden esille tuomiseen.

Miten ja kenen kanssa viimeistely tapahtuu?

Piirto-osaston työntekijät muokkaavat ja viimeistelevät asiakkaan materiaalit sopivaan muotoon, jotta ne olisivat tuotantokuntoisia. Asiakasyhteydet hoitaa pääsääntöisesti myyjä, joka myös suorittaa oikoluvun 1.vaiheen. Lopullinen oikolukuvastuu on tietenkin tilaajalla.

Mitä aineistopalvelut maksavat?

Aiemmin aineistojen valmistus kuului tuotteen hintaan. Asiakkaiden omatoimisten aineistojen lisääntyessä on tässä tullut muutos. Aineistopalvelu veloitetaan varttitunnin yksiköissä kuluneen ajan mukaan, alkaneen varttitunnin periaatteella.

Mitä muuta tarvitsen tietää aineistopalveluista?

Videointi ja sisällönhallinta muodostavat oman kokonaisuuden joihin kannattaa perehtyä sivun kuvalinkeistä. Kiitos että luit sivun loppuun asti!

0