Haarnio Oy on Suomalainen Vastuunkantaja – merkin iloinen kantaja.

 In Blogi

Suhtaudumme yhteiskunnallisiin velvoitteisiin tosissamme, ja luontoasioihin suurella sydämellä.

Syvenevä herääminen luontomme kestokyvystä on se sanonta, joka on valtaamassa päättäjät. Yhä useamman kansakunnan vaurastuessa tulee kasvavan kulutuksen piiriin kerrannaisia lukumääriä ihmisiä samoine oikeuksineen. Jätevuoret uhkaavat ja perinteiset jätelajittelut eivät enää yksin auta vaan täytyy puuttua määrään ja panostaa suunnitteluun kaikki osaamisemme hyödyntäen.

Me Haarniolla teemme työtä luontomme säästämiseksi mm. seuraavin keinoin:

 • Tuotesuunnittelu todellisen tarpeen pohjalta
 • Todellisen tarpeen mukainen koko ja kappalemäärä
 • Tuotteiden kestoiän pidentäminen
 • Opasteiden valmistus kestoiältään useiksi vuosikymmeniksi ja niin, että komponentteja suunnitellaan helposti vaihdettaviksi luontorasitusta minimoiden
 • Tuotteiden pinta-alan optimointi
 • Vältetään suunnittelulla ylisuuria mainoksia joissa on ylimääräistä tyhjää pintaa
 • Grammamäärän optimointi, eli levy, kangas ja pressumateriaalinen koko, paksuus ja tiheys suunnitellaan käytettäväksi mahdollisimman järkevästi optimoiden.
 • Tuoteprosessin jäteprosentin vähentäminen
 • Tuotteiden valmistuksessa ei yksin pyritä halvimpaan ratkaisuun ajansäästöllä, vaan hyväksytään materiaalin halpuuden ja kalliin ajan luontoystävällinen suhde.
 • Tuotesuunnittelu, usein asiakkaan kanssa yhdessä, niin, että koko perusraaka-aineen pinta-ala tulee hyödynnettyä. Esimerkiksi levyoptimointi.
 • Pienlevypalojen hyödyntäminen
 • Pakkausmateriaalin uudelleen käyttö
 • Tuotteiden raaka-aineiden ja valmistusprosessin kemikaalien käytön optimointi
 • Raaka-aineet pyritään pitämään 100% kierrätyskelpoisina. Esimerkkinä mainittakoon, että suosimme täysalumiinia komposiitti (alumiini+muovi+alumiini) sijaan.
 • Pehmitetyn pvc:n aktiivinen vähentäminen esimerkiksi siirtyminen pressuista kankaiksi.
 • Jätelajittelun toteutus
 • Energiajae, pahvikeräys, raaka-aineiden kierrätys (alumiini, rauta)
 • Hyötykappaleiden myynti myymälässämme kilohintaisena.
 • Päiväkotitarrojen toimitus
 • Matkustuksen ja liikennöinnin päästöjen minimointi
 • Etäkokoussysteemeihin siirtyminen (Lync)
 • Asennusmatkojen kellonajan optimointi ruuhkasaasteen vähentämiseksi
 • Kaluston ajantasaisuus

Tuotekehitystä johtava Timo Haarnio mainitsee myynti-ideakseen, että: ” Usein suurin luontoa säästävä vaikutus toteutuu myynti- ja suunnitteluvaiheessa. Suunnittelen itse mainokset ja opasteet todellisen näkemäni tarpeen mukaan. Ei ylisuuria tai ei liikaa kappalemääriä.

Eli suunnittelun ideologiana ei ole ”maailma täyteen mainoksia ja kylttejä ja rahat meille” tai ” ei ne viranomaiset kuitenkaan ehdi valvoa” vaan suunnittelussa on oltava hyvä maku, siitä on jäätävä hyvä jälki  omatuntoon ja sitä kautta  myös luontoon.”

Ostamalla Haarnio Oy:n valmiin tuotteen ja / tai antamalla meidän osallistua suunnitteluun minimoit jätevuoren kasvatuksen.

Keksitkö muita, uusia ja innovatiivisia tapoja vähentää jäterasitusta mainos- ja opastealalla? Kerro niistä meille, tulet palkituksi!

Säästetään luontoa yhdessä.

Recent Posts
0